Subway Line in Vienna

/ competition entry
/ December, 2014

TEAM:
WXCA – Szczepan Wroński,
Małgorzata Dembowska, Anna Majewska, Michał Czerwiński