cv

Education:
2007-2014: Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture (Architecture and Urban Planning)

2013: Institut für Stadt und Regionalplanung, Technische Universität in Berlin (master thesis cooperation)

Experience:
WXCA (Warsaw): 2011(August)- until now (excluding May, June, July 2013)
http://www.wxca.pl
Kopperroth Architekturbüro (Berlin): June/July 2013
http://www.kopperroth.de/
Achievements:

competitions

1st

– 1st prize in the international competition for the Baltic Sea Art Park in Pärnu (Estonia)
collaboration: WXCA, 2013

– 1st prize in the competition for rearranging the space of Vistula Boulevard in Warsaw
collaboration: WXCA, 2017

– 1st prize in the competition for Museum of Greater Poland Uprising in Poznań
collaboration: WXCA, 2019

– 1st prize in the competition for W. Gombrowicz City Theater in Gdynia,
collaboration: WXCA, 2019

– 1st prize in the competition for extension of Stefan Żeromski Theatre in Kielce
collaboration: WXCA, 2017

– 1st prize in the competition for rearranging streets in Nowa Praga in Warsaw
collaboration: WXCA, 2017

– 1st prize in the competition for Puppet and Actor Theatre in Kielce
collaboration: WXCA, 2015

– 1st prize in the competition for the exhibition design in Józef Piłsudski Museum in Sulejówek
collaboration: RAA (Ralph Appelbaum Associates), WXCA, Platige Image; 2015

2nd

– 2nd prize in the competition for Polish EXPO Pavilion 2015 in Milan
collaboration: WXCA, Platige Image, 2014

– 2nd prize in the competition for Active Village housing estate in Karpacz (Poland)
collaboration: WXCA, 2016

– 2nd prize ex aequo in the international competition EUROPAN/regionale 2016
collaboration: Marcus Kopper, Martin Roth, Aleksandra Boruń, Marcel Moonen, Michał Czerwiński; 2013

– 2nd prize in the competition for underground passages next to the Central Railway Station in Warsaw
collaboration: WXCA, 2015

– 2nd prize ex aequo in the competition for Integrated Communication Centre in Białystok (Poland)
collaboration: WXCA, 2012

3rd

– 3rd prize in the competition for music school at Rakowiecka Street in Warsaw
collaboration: WXCA, 2015

mentions

– mention in the competition for Museum of Literature in Warsaw
collaboration: WXCA, 2015

– mention in the competition for Academy of Music in Bydgoszcz (Poland)
collaboration: WXCA, 2016

– mention in the competition for arranging the space of Bulwar Filadelfijski in Toruń
collaboration: WXCA, 2015

– mention in the competition for organizing the space by the lake Niegocin in Giżycko (Poland)
collaboration: WXCA, 2014

– mention in the competition for organizing the space of Narutowicz Square in Warsaw
collaboration: WXCA, 2013

– mention in the competition for the Educational Complex in Warsaw
collaboration: WXCA, 2011

– mention in the competition for organizing the space of Czerniakowski Harbour in Warsaw – urban design
collaboration: Krzysztof Moskała, Michał Poziemski, Przemysław Żukowski; 2010

– mention in the competition for Polish-Ukrainian Meeting House in Mikuliczyn (Ukraine)
collaboration: Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Przemysław Żukowski; 2009

other achievements

2016 – Jerzy Regulski Prize awarded for an outstanding contribution to promotion of good practice in urban design; the main prize in category “idea” for the project of Praga Route

2015 – master thesis project awarded by Association of Polish Architects (SARP, Warsaw) as the best architectural design in Warsaw (ex aequo)

2015 – master thesis project awarded by Polish Urban Design Association (TUP) as the best urban design at Polish universities (ex aequo)

2013 – 1st prize in the Town Planning and Designing category in Leonardo 2013 international competition in Minsk for the project of Integrated Communication Centre in Białystok (Poland)
collaboration: WXCA

Scholarships:
2012 – The Ministry of Science and Higher Education Scholarship

2013 – DAAD scholarship (3-month program at the Technische Universität, Institut für Stadt und Regionalplanung in Berlin)

2013, 2012 – Scholarship from district governor’s office (Przasnysz) for outstanding achievements in various spheres of educational activities for gifted students

2013, 2012, 2011, 2010, 2009 – The Rector’s Scholarship for the best students of Faculty of Architecture (Warsaw University of Technology)

2013, 2012 – The Rector’s Scholarship for scientific achievements

 


PL

 
 


Edukacja:
2007-2014: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

2013: Institut für Stadt und Regionalplanung, Technische Universität w Berlinie (współpraca przy projekcie dyplomowym)

Doświadczenie:
WXCA (Warszawa): 2011(sierpień)- do teraz (wyłączając maj, czerwiec, lipiec 2013)
http://www.wxca.pl
Kopperroth Architekturbüro (Berlin): czerwiec/lipiec 2013
http://www.kopperroth.de/
Osiągnięcia:

konkursy architektoniczne

I

– I nagroda w międzynarodowym konkursie na Bałtycki Park Sztuki w Pärnu (Estonia)
współpraca: WXCA, 2013

– I nagroda w konkursie na zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych w Warszawie
współpraca: WXCA, 2017

– I nagroda w konkursie na Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu,
współpraca: WXCA, 2019

– I nagroda w konkursie na przebudowę i rozbudowę Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,
współpraca: WXCA, 2019

– I nagroda w konkursie na Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
współpraca: WXCA, 2017

– I nagroda w konkursie na ulice Nowej Pragi w Warszawie
współpraca: WXCA, 2017

– I nagroda w konkursie na Teatr Lalki i Aktora w Kielcach
współpraca: WXCA, 2015

– I nagroda w konkursie na koncepcję ekspozycji stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
współpraca: RAA (Ralph Appelbaum Associates), WXCA, Platige Image; 2015

II

– II nagroda w konkursie na Pawilon Polski na Expo w Mediolanie
współpraca: WXCA, Platige Image; 2014

– II nagroda w konkursie na koncepcję osiedla Active Village w Karpaczu, organizowanego przez Kristensen Group
współpraca: WXCA, 2016

– II nagorda ex aequo w międzynarodowym konkursie EUROPAN/regionale 2016
współpraca: Marcus Kopper, Martin Roth, Aleksandra Boruń, Marcel Moonen, Michał Czerwiński; 2013

– II nagroda w konkursie na przejście podziemne przy Dworcu Centralnym w Warszawie
współpraca: WXCA, 2015

– II nagroda w konkursie urbanistycznym na Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Białymstoku
współpraca: WXCA, 2012

III

– III nagroda w konkursie na Szkołę Muzyczną przy ul. Rakowieckiej w Warszawie
współpraca: WXCA, 2015

wyróżnienia

– wyróżnienie w konkursie na Muzeum Literatury na Starym Mieście w Warszawie
współpraca: WXCA, 2015

– wyróżnienie w konkursie na Akademię Muzyczną w Bydgoszczy
współpraca: WXCA, 2016

– wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu
współpraca: WXCA, 2015

– wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie okolic jeziora Niegocin w Giżycku
współpraca: WXCA, 2014

– wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Placu Narutowicza w Warszawie
współpraca: WXCA, 2013

– wyróżnienie w konkursie na kompleks przedszkolno – szkolny w Wilanowie (Warszawa)
współpraca: WXCA, 2011

– wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Cypla i Portu Czerniakowskiego w Warszawie
współpraca: Krzysztof Moskała, Michał Poziemski, Przemysław Żukowski; 2010

– wyróżnienie w konkursie na Studencki Dom Spotkań w Mikuliczynie (Ukraina), organizowanym pod patronatem prezydentów Polski i Ukrainy
współpraca: Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Przemysław Żukowski; 2009

inne osiągnięcia

2016 – nagroda im. Jerzego Regulskiego, przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego – nagroda główna w kategorii “idea” za projekt Traktu Praskiego

2015 – nagroda główna OW SARP w konkursie na najlepsze prace magisterskie obronione na WAPW w roku 2014 (ex aequo)

2015 – nagroda główna TUP w konkursie na najlepsze prace magisterskie obronione na uczelniach polskich w 2014 roku (ex aequo)

2015 – wyróżnienie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza za koncepcję rewitalizacji ul. Okrzei w Warszawie

2015 – nagroda główna w kategorii “Budynek Użyteczności Publicznej” na międzynarodowym Biennale Architektury “Leonardo” w Mińsku za projekt Bałtyckiego Parku Sztuki w Estoni
współpraca: WXCA

2015 – nagroda główna w kategorii “Planowanie” na międzynarodowym Biennale Architektury “Leonardo” w Mińsku za projekt zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu
współpraca: WXCA

2013 – nagroda główna w kategorii “Planowanie” na międzynarodowym Biennale Architektury “Leonardo” w Mińsku za projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Białymstoku
współpraca: WXCA

Stypendia:
2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2013 – Stypendium DAAD (3 – miesięczny program na Technische Universität, Institut für Stadt und Regionalplanung w Berlinie)

2013, 2012 – Stypendium Starosty Przasnyskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów

2013, 2012, 2011, 2010, 2009 – Stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

2013, 2012 – Stypendium Rektora przyznawane za szczególne osiągnięcia naukowe