About

Małgorzata Dembowska
contact@mdembowska.pl

null
fot. Bartłomiej Głowacki

EN
_________

architect and urban designer; currently works with WXCA architectural office in Warsaw, usually engaged in competition projects; with the team she won the international competition for Baltic Sea Art Park in Estonia and several others: such as rearranging the space of Vistula Boulevard in Warsaw, extension of Stefan Żeromski Theater in Kielce, Museum of Greater Poland Uprising in Poznań, Gombrowicz City Theater in Gdynia, woonerf in Nowa Praga district in Warsaw, international competition for permanent exhibition in Józef Piłsudski Museum (with RAA studio and Platige Image) and the competition for Puppet and Actor Theatre in Kielce.

Her master thesis project of a footbridge over Vistula river in Warsaw was awarded by both architectural and urban associations (TUP and OW SARP); it was also appreciated by the City of Warsaw in a competition “Diplomas for Warsaw” as well as by the Foundation of Stefan Kuryłowicz. Together with local NGO’s, city activists and business representatives she run a bottom-up, social campaign promoting the idea of connecting Praga district with the city center with a pedestrian bridge over the river, which gained a lot of media attention and initiated a public discussion on this topic.

As a result of these actions, in November 2016 she was awarded with Jerzy Regulski Prize for an outstanding contribution to promoting good practice in urban design.

In December 2016 The City of Warsaw has announced an international competition for architectural concept of a footbridge over Vistula.

PL
_________

ur. 1.06.1988, architektka i urbanistka, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; jej praca magisterska dotycząca pieszo – rowerowego traktu łączącego warszawską Pragę z Powiślem otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich dla najlepszych prac z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego obronionych na uczelniach polskich oraz nagrodę OW SARP dla najlepszych prac magisterskich obronionych na WAPW w 2014 roku; finalistka konkursu “Dyplomy dla Warszawy”, organizowanego przez m.st. Warszawa oraz konkursu stypendium “Praktyka” Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Wspólnie z lokalnymi aktywistami i stowarzyszeniami przeprowadziła szereg działań mających na celu promocję idei budowy pieszo-rowerowego mostu przez Wisłę w Warszawie, m.in. poprzez stronę internetową https://www.traktpraski.pl oraz profil w mediach społecznościowych Kładką na Pragę.

W związku z działalnością społeczną związaną z promowaniem idei integrowania lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy poprzez budowę kładki otrzymała w 2016 roku nagrodę im. Jerzego Regulskiego, przyznawaną za wybitny wkład w kreowanie ładu przestrzennego.

Od 2011 roku związana z pracownią architektoniczną WXCA, gdzie zajmuje się głównie przygotowaniem projektów konkursowych; wiele z nich zostało nagrodzonych w Polsce oraz za granicą – m.in. pierwszą nagrodą w międzynarodowym konkursie na Bałtycki Park Sztuki w Estonii, którego założeniem było stworzenie miejsca integrującego wszystkie kraje bałtyckie poprzez wspólną przestrzeń wystawową na wodzie; ponadto współautorka zwycięskich projektów w konkursach: na zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych w Warszawie, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, przebudowę i rozbudowę Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, przebudowę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, zagospodarowanie ulic Nowej Pragi w Warszawie, przebudowę Teatru Lalki i Aktora “Kubuś” w Kielcach oraz w konkursie na wystawę stałą w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (przygotowanego we współpracy z RAA oraz Platige Image).

Część swojej pracy poświęca działalności społecznej, nakierowanej na poprawę jakości przestrzeni publicznej Warszawy, zrównoważony rozwój miasta i rewitalizację, współpracując przy tym z organizacjami pozarządowymi i warszawskimi aktywistami; współautorka m.in. społecznego projektu rewitalizacji ul. Targowej oraz koncepcji rewitalizacji Pragi, przygotowanej w ramach warsztatów organizowanych przez OW SARP oraz m.st. Warszawa.

Laureatka stypendium DAAD, realizowanego w 2013 roku w Berlinie w Institut für Stadt und Regionalplanung, Technische Universität oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.