Kindergarten in Warsaw

/ competition entry
/ November, 2013

TEAM:

WXCA – Szczepan Wroński,

Małgorzata Dembowska, Anna Majewska,
Piotr Zieliński (visualization)